JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Aquafoni", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

24. mai 2019

Skaperskolen

Jon Haavie ga en utmerket introduksjon til Skaperskolen under årets NKUL. Skaperskolen er et initiativ fra Naturfagsenteret og de regionale vitensentrene, som med dette skal ta skaperkulturen ut i skolen.

– I fremtiden trenger vi mer og mer teknologisk allmenndannelse, nærmere bestemt grunnleggende kunnskap om hvordan teknologiske systemer er satt sammen og fungerer. Da må skolen bli mer praktisk, for teknologi er en arena der man må bruke både hender, hode og skapende evner, mener Liv Oddrun Voll ved Naturfagsenteret og Skaperskolen.

Ved HVL forsøker vi å gjøre det vi kan, på vår del av banen. Det er ikke en prosess som er helt liketil. En må finne teknologi og metoder som lar seg realisere i lærerutdanningen, og som studentene kan ta med seg ut i skolen. Det forderer endringer internt, vi må lære oss nye ting, vi må tenke annerledes om undervisning go vurdering, vi må endre emeneplaner og vi må forankre det hele i studentenes praksis. Mange ulike hensyn, og dermed mange som får forskjellige delansvar.

Vi har begynt i en ende. I høgskolens lokaler i Møllendalveien er vi nå i ferd med å få på plass noe utstyr for eksperimentering og faglig utforsking. Vi er fornøyd med å ha fått plass til utstyret i fine gjenbruksskap, men utstyret skal selvfølgelig først og fremst ut, og opp på bordene:

Det er som sagt mange ting som henger sammen. Dette rommet er kun en forpostfekting i forhold til en langs større læringslab, som kommer i høgskolens nybygg på Kronstad. Nedenfor disse lokalene per dags dato. Her blir det tre store rom, med dører mellom, som både kan fungere hver for seg og som en samlet enhet. Her vil det åpenbart komme ulike aktiviteter, men skaperverksted bør absolutt være blant disse:I tillegg må vi jobbe for en desentralisert modell, som også involverer andre studiesteder. Videre er det en klar kobling til utviklingen i skolene. Vi samarbeider blant annet med Knappskog skule, via DKOMP, en skole som allerede har laget sitt eget skaperverksted. Her jobber de blant annet med Micro:bits, noe som også våre studenter har tatt i bruk:


Øyvind Rise, fra Knappskog, presenterer sitt arbeid, der elever har jobbet med koding og Micro:bits under NKUL:


Micro:bits seiler opp som den kanskje aller mest interessante teknologien, som et møtepunkt mellom koding og fysiske omgivelser. Lær Kidsa Koding og Vitensenterforeningen får 20 millioner til micro:bit til alle skoler og kodeklubber. I tillegg kommer regjeringens satsing på Den teknologiske skolesekken. I sum betyr dette at mye teknologi skal ut i skolen – vi må henge med, og sørge for at dette skjer på en god måte. Studenter med teknologikunnskaper er så definitivt et viktig sted å begynne.

Presentasjon av pågående arbeid ved HVL, Bergen:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket