JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

25. april 2023

Illustrere dikt ved hjelp av KI

Ferske tall knyttet til bekymring for kunstig intelligens og sosiale medier ble presentert tirsdag 25.april. 43 prosent av de spurte er bekymret eller svært bekymret for kunstig intelligens, går det fram av en undersøkelse gjort av Ipsos.

Tilfeldig, men svært så passende: på tidspunktet for pressekonferansen hadde jeg et opplegg for studenter, Writing illustrated poems with AI.

Min inngang til dette er først og fremst knyttet til bilde, men de mulighetene og utfordringene som dette bokstavelig talt synliggjør har mange paralleller når en arbeider med skriftlig tekst. Det er en fin øvelse å diskutere at når det oppstår merkelige visuelle resultater så har dette paralleller til merkelige ting i tekst.

Sarah og jeg har tidligere skrevet om "Digital learning tools in the age of machine intelligence", i boken Teaching and learning English. De problemstillingene vi diskuterer er fremdeles særdeles relevant, men KI tilspisser dette ytterligere og introduserer en rekke nye spørsmål.

Vi kommer ikke dypt ned i denne problematikken i løpet av noen timer, men studentene får en liten introduksjon og gjør noen konkrete erfaringer. Ikke minst får vi diskutert hva dette kan bety for de som vil møte dette i sitt fremtidige yrke som lærere.

Vi avsluttet med å be Chat GPT om å sammenfatte rammeverket for profesjonsfaglig digital kompetanse. Det gikk like galt da vi forsøkte med den engelske versjonen.

Kan du sammenfatte dette dokumentet https://www.udir.no/.../pfdk-rammeverk-2018.pdf

Dette dokumentet er et rammeverk for opplæring av personell som jobber med elektroinstallasjoner i Norge. Rammeverket er utarbeidet av det norske Utdanningsdirektoratet og omhandler opplæring av personell på tre nivåer: grunnleggende opplæring, fagbrev og teknisk fagskole.

Grunnleggende opplæring omfatter opplæring av personell som jobber med mindre komplekse elektroinstallasjoner, som for eksempel hjemmeinstallasjoner.....

Slik fortsetter det, så jeg stiller et oppfølgingsspørsmål:

Men dette handler vel om læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse?

Jeg beklager, jeg beklager feilen i mitt forrige svar. Det dokumentet jeg oppsummerte tidligere handler om opplæring av personell som jobber med elektroinstallasjoner i Norge, og ikke om læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Jeg kan derimot gi deg en kort oppsummering av hva profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere handler om. Dette er en kompetanse som refererer til evnen til å integrere digitale verktøy og teknologi i undervisning og læring. Dette omfatter ferdigheter som å kunne bruke digitale verktøy til å planlegge og gjennomføre undervisning, til å gi og motta tilbakemeldinger, og til å engasjere og motivere elevene.

Profesjonsfaglig digital kompetanse innebærer også en forståelse av de pedagogiske og didaktiske prinsippene som ligger til grunn for bruk av digitale verktøy og teknologi i undervisningen. Dette omfatter blant annet å kunne velge relevante digitale ressurser og verktøy som passer til ulike læringssituasjoner, å kunne vurdere kvaliteten på digitale læringsressurser, og å kunne tilpasse undervisningen til elevenes behov og læringstilstand.

Profesjonsfaglig digital kompetanse er viktig for lærere i dagens digitale samfunn, da det kan bidra til å forbedre elevenes læring og opplevelse av undervisningen. Det er derfor en viktig del av lærerutdanningen og kontinuerlig utvikling av lærerens kompetanse gjennom hele karrieren.

Sannelig. Den er inne på noe ....

Dermed, Max Tegmark: The Case for Halting AI Development:

4 kommentarer:

 1. Max Tegmark nevner dette paperet "Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4" https://arxiv.org/pdf/2303.12712.pdf

  SvarSlett
 2. Trained on billions of lines of code, GitHub Copilot turns natural language prompts into coding suggestions across dozens of languages. https://github.com/features/copilot

  SvarSlett
 3. Artificial muses: Generative Artificial Intelligence Chatbots Have Risen to Human-Level Creativity https://arxiv.org/pdf/2303.12003.pdf

  SvarSlett
 4. Stadig flere ting i denne tråden, noe som sier sitt om at ting skjer raskt. Critical Topics: AI Images was an undergraduate class delivered for Bradley University in Spring 2023. https://www.cyberneticforests.com/ai-images

  SvarSlett

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket