JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på nye kunst- og medieformer.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

25. april 2010

Audiovisual Thinking

Audiovisual Thinking is the world’s first journal of academic videos about audiovisuality, communication and media.Audiovisual essays should address the theme of each issue and deal with one or more of following subjects (the list in not exhaustive and we welcome all submissions that fall within the subject area):
  • Reflections of the use, methods advantages and disadvantages of the academic audiovisual essay
  • The future of audiovisuality in academia
  • The merits of audiovisual mediation in a mass media context
  • Uses of audiovisual materials for research and documentation
  • How to develop robust and rigorous audiovisual research methods
  • Applications of audiovisuality in the class room and online.
To submit video, click here.

University of Copenhagen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket