Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske steder. For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Auditopenta", sfæriske medier, og ikke minst Robotassistert undervisning og utvikling av skaperverksted.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

29. april 2010

Authorship As replacement

Michael Joyce 280410 ved UiB

Det hele ble filmet ved hjelp av to Canon DSLR.

This talk considers authorship as re-placement in very simple terms, suggesting that in the networked world of global infotainment and post-knowledge virtual colonialism authors have been replaced in the sense of moving somewhere else, whether doing so on their own or having their functions usurped. To speak of replacement under these conditions involves a consideration of the ways we measure the value of authorship and cultural production-which is to say, the changes in the place which authorship occupies in relation to other societal roles and functions. Evolving notions of corporate copyright, for instance, present critical indicators of how we rank the importance of authorship, audience, and society. By way of trying to understand what it might mean to say authorship has become modular, the talk takes a meditative look at literary Romanticism, modernist architecture and music before considering how the internet and cyberspace affect our understanding of authorship and copyright. It culminates in a vision of possibility and poetry rather than one of policy, wherein authorship is reconceived as "a conscious and energizing submission to an echoing life of shifting contexts."

 • Authors being replaced in the sense that authorship becomes viewed in new ways in society Manovic database and narrative are natural enemies - Joyce uenig i dette skillet
 • Marx - the exchange value of commodities is characterised precisely by its abstraction from the use-values
  desires as the real indicators of value
  authorship as an inhabitation as much as an occupation, a house as well as hope

 • Nevner Frank Lloyd Wright - Larkin building. le corbusier "I make houses the way someone else makes cars"
  • Larkin-bygget inneholdt tre og tre ord som skulle forårsake "gode føleleser" hos de som arbeidet i bygnige: "Faith - hope - charity", fjernet fra sin opprinnelige kontekst. Går inn i en del av en helhet som kan forstås som hypertekst
  • den første bygningen som benyttet aircondition, radiatorer og glassdører
  • Ingen dekorasjon på utsiden, alt var forkusert mot det som skjedde på innsiden
  Kathrine Hayes "the ability to separate text from context and determine how the new context will be reconstituted is literally the power of life and death"
 • Print stays itself, electronic texts replaces itself
 • Brian Lannon - scholars and writers are pressured to defend the legitimacy of their own cultural activity as well as to resist the automation of literacy that is descilling them as teachers (along with their students) Will Alexander- Andrew Joron (The emergency of poetry)- "Novum" (jmf Novum Organum is a philosophical work by Francis Bacon) - an unexpected, unprecedented super-addition to reality - emerges" Describing a landscape where there are no personal expression Diskusjon etterpå der det blant annet ble trukket fram at dvokater styrer svært mye av det som "lar seg gjøre". Disse operer innefor rammer og tankesett som er ganske anderledes enn de som forfattere og andre forholder seg til. http://alexandragrant.com/images/SecondPortal_eye_AG72dpi.jpg Joyce viser til alexandragrant.com Spørsmål om forholdet mellom "replacement" og forfatterens fysiske plasseringHas the original purpose of authorship changed?
 • handler fremdeles om å skape noe ut av "ingenting"
 • kan forfatterens virksomhet heller knyttes til praksiser som kom før skriftlige tradisjoner.
 • kan ikke bare holde på med brikolasje, forfatterens virkomhet knyttes til en kulturell kontekst

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket