Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske steder. For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Auditopenta", sfæriske medier, og ikke minst Robotassistert undervisning og utvikling av skaperverksted.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

18. mars 2012

Forslag til utbygging i Storetveitåsen

Velforeningen Storetveit nord: Angående forslag til utbygging i Storetveitåsen. Kort fortalt dreier det seg om at Linstow eiendom, eid av oslofamilien Anders Wilhelmsen, vil bygge tre blokker i Storetveitåsen, delvis friområdet. Linstow eiendom er et rent investeringsselskap, som har etablert et eget datterselskap for å bygge ut på Storetveit.

Saken har hatt mange runder i det politiske systemet, ikke minst fordi Bergen kommune I 2004 hadde satt av penger til innløsning av friarealet, da byrådsleder Monica Mæland stoppet dette. Mæland sa den gang at Høyre sørger «... å få gjennomslag for sitt partis overordnedes syn på byens utvikling i de posisjoner en får». Et syn som den gang, og trolig fremdeles, ga oslopengene forrang.

Siste reguleringsforslag i 2008 ble møtt med hele tre innsigelser da det ble lagt ut til offentlig ettersyn, men saken ruller ennå videre. Til alt overmål har Linstow nå økt utnyttelsesgraden fra 130% BRA i 2008 til 200% i gjeldende planforslag.

Velforeningen Storetveit nord har lagt ut et brev av 15. mars 2012 angående Linstow Eiendoms forslag reguleringsendring. Utbygger har nå presentert et nytt forslag der tidligere forslått utbygging ved Storetveit kirke er tatt ut av planforslaget, men for området i nordvest av Storetveitåsen (B2) er det knapt noen endringer i positiv retning. Tvert imot viser presentasjonene som følger siste planforslag (datert 30.01.12) en større bygningsmasse med en alt for stor utnyttelsesgrad (BRA 200%), bebyggelse i friområdet, samtidig som en vil forverre de trafikale forholdene i et allerede presset område.

Les brevet i sin helhet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket