JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på nye kunst- og medieformer.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

3. januar 2024

Fysiske og virtuelle utstillingsrom

Vi har fått støtte til prosjektet Fysiske og virtuelle utstillingsrom med sikte på å utvikle rammer for utstilling og dokumentasjon, på tvers av flere undervisningssteder. Siden domenet faktisk var ledig lot vi oss friste til å bruke Nettgalleri.no – svakt misvisende, gitt at dette i høy grad handler om å legge til rette for fysiske utstillingsrom.


Noe av bakgrunnen er at en ved Høgskolen på Vestlandet har fått på plass en ordning for å fagfellevurdere kunstfaglige forskningsformer. I mange fag kommer vi frem til resultater som på ulike måter er materialbaserte og kroppslige.

Jeg har nettopp fått godkjent flere arbeider som kan tjene som eksempler på slike kunstfaglige prosjekter:

Disse prosjektene er offentliggjort i sammenhenger med festivaler. Utstilling/offentliggjøring er da et viktig og nødvendig steg når undervisere og studenter skal utvikle kritiske perspektiver i forhold til kunstbasert og/eller skapende virksomhet. Mange verdifulle, utdanningsorienterte utviklingsprosjekter får imidlertid ikke plass innenfor rammene av festivaler og eksisterende gallerier. Håpet er at Nettgalleri.no med tilhørende, fysiske utstillingsrom kan bli en slik arena.

Prosjektet vil anvende teknologier som det siste året har gjort 3D-visualisering mye enklere tilgjengelig: 3D-modeller basert på Neural Radiance Fields (NeRFs), generert ved hjelp av fotogrametri med utgangspunkt i video og stillbilder fra 360-kamera – jmf en rekke forsøk fra i sommer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket