JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Aquafoni", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

3. februar 2010

Læringsmiljø på nett

I fjor hadde jeg en artikkel med i en antologi utgitt av Nettverksuniversitetet på TAPIR akademisk forlag. Nå er alle artiklene tilgjengelig på nett.

 1. Nettverksuniversitetet - et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring
  Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag
 2. Noregsnettet med IT for Open Læring (NITOL) - eit pionerprosjekt innan nettbasert læring
  Bodil Ask, Universitetet i Agder
  Harald Haugen, Høgskolen Stord/Haugesund
 3. Tusen NKI-studenter viser ansikt
  Christine Rabe Moe, NKI Nettstudier
  Wenche Halvorsen, NKI Nettstudier
  Morten Flate Paulsen, Norges Informasjonsteknologiske Høyskole
 4. Full-time international master's programme online:experiences, challenges and changes
  Jeanett Wilberg Schibbye, University of Agder
  Sven Åke Bjørke, University of Agder
 5. Nettbasert læring og suksessen bak etablering av nyttnæringsliv
  Arvid Staupe, Norges teknisk-naturvitensk. universitet
  Knut Arne Strand, Høgskolen i Sør-Trøndelag
 6. Hva skal vår generasjon undervisere drive med=
  Martin Aasbrenn, Diakonhjemmet Høgskole
  Robin Lanken Verma, Gulu Universitet, Uganda
 7. Kommunikasjon i nettbaserte læringsmiljø
  Dagrun K Sjøhelle, Høgskolen i Sør-Trøndelag
 8. Artefakter og forventninger - LMS som læringsredskaper
  Arne Bygstad, Cand Polit, Høgskolen i Bergen
 9. "Dynamic Content Manager" - en grafbasert lærings-modell utprøvd i matematikkundervisning
  Kristin Ran Choi Hinna, Høgskolen i Bergen
  Grete Oline Hole, Høgskolen i Bergen
  Terje Kristensen, Høgskolen i Bergen
  Yngve Lamo, Høgskolen i Bergen
  Sigvat A. H. Eide, Universitetet i Bergen
 10. Blogg som åpen læringsplattform
  Jon Hoem, Høgskolen i Bergen
 11. "Blott deg - og få bedre karakterer" - En studie av sammenhengen mellom studenters aktivitet på nettet og kurskarakter
  Anne B. Swanberg, Handelshøyskolen BI
  Audhild N. Håvaldsrud, Handelshøyskolen BI
 12. E-læring i helsevesenet - status og perspektiver
  Merete Laugerud Holsted, Helse Sør-Øst RHF
  Jorunn Martinussen, Helse Bergen,
  Boas Krøgh Nielsen, Akershus universitetssykehus
  Øystein Ramseng, Tabulator as
 13. Hvordan lykkes med wiki som pedagogisk verktøy?
  Svend Andreas Horgen, Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag
 14. Digitale mapper og konsekvenser for læringsmiljø i høgere utdanning
  Hege Emma Rimmereide, Høgskolen i Bergen
  Tjalve Gj. Madsen, Høgskolen i Bergen
  Gjertrud Husøy, Høgskolen Stord/Haugesund
  Øistein Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Sonja Ekker, Høgskolen i Nord-Trøndelag


NVU - Nettverksuniversitetet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket