JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

7. februar 2010

Referansegruppe om ulovlig fildeling

Kulturdepartementet oppretter en referansegruppe som skal vurdere problemstillinger knyttet til ulovlig fildeling. Gruppen skal ta stilling til mulige tiltak som kan begrense ulovlige fildeling og stimulere til økt bruk av lovlige tjenester. I tillegg til effektiv håndhevelse av rettsreglene på området, skal brukernes interesser, personvern og rettssikkerhet være viktige overordnede hensyn.

Skatt på bredbånd en mulig strategi?

I Tekst 2 null sneier vi innom mulige vederlagsordninger som kan sørge for at opphavspersonene får betalt for bruk av deres verk selv om disse deles via fildeling. En mulighet er å finansiere dette via en bredbåndsavgift. I England blir det hevdet at en avgift på ett pund i måneden kan gi inntekter som tilsvarer all omsetning av innspilt musikk i Storbritannia (Øvrebø, 2009).

Inkluderer en mobilt bredbånd kan vi regne med rundt 2 millioner abonnementer i Norge. En månedlig avgift på 10 kroner ville da kunne innbringe 480 millioner kroner i året. I 2007 ble det omsatt inspilt musikk i Norge for 700 millioner kroner (St.meld. nr. 21, 2008). Dette tallet er imidlertid brutto omsetning, og langt over halvparten av dette er trolig knyttet til produksjon, distribusjon og salg av fysiske informasjonsærere (i hovedsak CD-plater). Det er defor grunn til å anta at selv en relativt lav bredbåndsavgift (5 kroner) fullt ut vil kunne dekke de nåværende inntektene til de som spiller inn musikk. En slik ordning nok vil bety at de aller fleste platebutikker vil forsvinne, men allerede i dag er en lang rekke mindre og mellomstore norske byer (eksempelvis Bodø) uten slike spesialforretninger.

Musikkindustrien vil sikkert forsøke å basere omsetnigstoppeni årene før årtusenskiftet. Tallene fra denne perioden var imidlertid svært høye på grunn av overgangen fra vinyl- til CD-plater. Beregningsgrunnlaget bør snarere reflektere det faktum at alle kulturprodusenter må regne med å hente sine inntekter fra et bredt utvalg av inntektskilder i fremtiden (Spilker, 2009).

Ifølge mandatet skal gruppen vurdere følgende problemstillinger:
  • Hvorvidt nåværende håndhevelsesmuligheter for opphavsrettskrenkelser på Internett er tilstrekkelige.
  • Muligheten til å lansere "mykere" metoder for å redusere ulovlig fildeling. • På hvilke måter ulike forretningsmodeller, herunder betalingsmodeller og forholdet mellom aktørene i bransjen, kan bidra til å motvirke ulovlig fildeling.
  • Andre tiltak som kan fremme den lovlige handelen med kreativt innhold på Internett. 
Departementet vil at gruppen skal bestå av en representant fra hver av de følgende organisasjonene: Den norske Forleggerforening, Forbrukerrådet, Gramo, IKT-Norge, NextGenTel og Telenor (representeres av en felles representant) og TONO. I tillegg skal departementet oppnevne ett medlem som har særlig fokus på personvern og ett medlem som representerer "nye innholdsleverandører".

Regjeringen.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket