JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

24. mars 2011

Bruk av wiki i språkopplæring

I morgen skal jeg og Hege Rimmereide presentere følgende på utdanningskonferansen Dei gode døma.Presentasjonen forteller om et opplegg med bruk av Storyline, som vi har gjennomført i forbindelse med et etterutdanningsopplegg for engelsklærere, og et paper vi har skrevet sammen med Barbara Blair. Hege og Barbara arbeider ved engelskseksjonen ved HiB.

Først går vi litt inn på hva er Storyline er for noe. Du kan lese litt mer om dette på storyline.info. Deretter om gjennomføringen av vårt konkrete prosjekt ved HiB, og noen betraktninger omkring de tekniske løsningene.

Vi brukte Wikispaces og Google Sites (wikier, brukt til kollektiv tekstproduksjon), i kombinasjon med Etherpad (samskriving i sanntid) og Blogger (studentenes refleksjonstekster). Sneier også innom noen andre verktøy, som Voki, Voicethread og (lyd og video-opptak), samt Google Maps (nettbaserte kart).

En grei gjennomgang av Google nettsteder:
Her finner du en gjennomgang av hvordan du setter opp en blogg med Blogger, samt bruk av Google My Maps.

Etherpad finner man blant annet på samskrive.ndla.no/. Tjenesten har et enkelt grensesnitt og kan tas i bruk umiddelbart:

Forklaring av funkjsoner i Etherpad

Etter hvert som dere arbeider med dokumentet, kan dere spille av historikken ved å trykke på “Time slider”:En interessant observasjon er at så og si alle verktøy er gratis for bruk i undervisningen. En kan selvsagt spekulere i leverandørenes motiver, men de er neppe mindre hederlige enn de som allerede tar seg betalt for sine tjenester.

Med Google sites og noen supplerende gratisverktøy har den enkelte lærer en grei pakke. Noen snasne funksjoner er verd å merke seg:Lett å endre språkinnstillinger er i noen sammenhenger nyttig, men den virkelig nyttige funksjonen er mulighetene til å kopiere og dele maler for nettsteder. Med ett er det slutt på de fleste problemstillinger knyttet til å ta med seg informasjon fra et år til det neste. Virkelig nyttig blir det når en kan samarbeide med andre lærere, om å lage maler for ulike opplegg, for så å bruke egne kopier i sin egen undervisning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket