JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Aquafoni", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

30. mars 2011

Skremmende visualisering av lagrete trafikkdata

Jeg regner meg ikke som så lettskremt, men noen hendelser med den kommende implementeringen av EUs Datalagringsdirektiv gjør meg utrygg. En tur til USA nylig begynte for alvor å gjøre meg tenksom og ukomfortabel. At jeg måtte oppgi mye informajson på forhånd er i og for seg greit, men immigrasjonsmyndighetenes rutinemessige avbilding og det at jeg måtte avgi fullt sett med fingeravtrykk opplevde jeg som nedverdigende, og ikke minst skremmende. Gjort er gjort, men jeg tviler sterkt på at det blir flere turer over dammen.

Ikke det at jeg slipper unna, for vi synes å importere den samme logikken her hjemme. Ut ifra at vi alle kan være potensielle forbrytere tilsier denne logikken at jo mer informasjon en lagrer om en person desto "bedre". Jeg frykter at det kommer til å gjøre oss redde og mistenksomme, samtidig som det er lett å se for seg hvordan det kan komme til å legge en markert demper på alterbative stemmer. I dagens Norge kan vi (middelklassen) kanskje mene at det ikke spiller så stor rolle, men et demokrati kan ikke bygges på annet en tillit - noe vi kan være i ferd med å ødelegge.

Den tyske politikeren Malte Spitz har i samarbeid med Zeit Online laget et interaktivt kart som tydelig viser hva man kan hente ut av den type trafikkdata som de et flertall av norske stortingspolitikere vil lagre seks måneder.

Tilgang til dataene gir nærmest full kontroll med hvor Spitz har vært i perioden august 2009 til februar 2010:Deprimerende, kanskje særlig fordi det kommer seilende med Høyres velsignelse. Det er nemlig et tydelig signal om at den konservative beskyttelsen av individets rettigheter er i ferd med å forvitre. Å tro at lagringen av sensitive opplysninger vil være sikker, synes smått utopisk. Tankene på hvor dette kan bære er skremmende.

Dermed må vi trolig forberede oss på flere saker der bevisbyrden snus på hodet, som for en tid tilbake, her i Bergen, da 100 menn ble kalt inn til DNA-test fordi mobilen deres var blitt registrert i et område der det hadde blitt begått en voldtekt.

Og bedre blir det ikke når EU-parlamentet ønsker at det skal lagres nøyaktig hva du søker etter på internett. Hvor det bærer sybliggjøres av EU-prosjektet INDECT , som «aims to construct agents assigned to continuous, automatic monitoring of public resources such as: web sites, discussion forums, UseNet groups, file servers, p2p networks as well as individual computer systems. Both information content and traffic data will be monitored.»

Fremtiden ser i sannhet ikke lys ut for personvernet.

Benjamin Franklin kan ikke siteres for ofte: "Those who would give up Essential Liberty, to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety"

Jeg kaller ikke dette overvåking, det er en passiv lagring av informasjon som bare kan hentes ut hvis det er begått kriminelle handlinger, sier Høyreleder Erna Solberg. Systematisk innsamling av data - hva annet kan det kalles?

En "optimistisk" vinkling kan kanskje være at dette vil føre til økt bevissthet omkring behovet for å verne om persondata, i form av teknikker for å beskytte seg. Men dette vil samtidig ødelegge en grunnpilar i vårt samfunn - at vi stort sett er frie til å stole på hverandre. Datalagringsdirektivet er en manifestering av mistillit, og et skritt på veien mot å ødelegge noen av vårt samfunns beste sider.

Sukk!

Oppdatering 03.04.11
En får stille sin lit til at det hele blir kjent lovstridig, slik det nylig skjedde Tsjekkia.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket