JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken.

For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Aquafoni", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

31. mai 2010

Hva er forholdet mellom loven og avgjørelser i PFU?

Merkelig avgjørelse fra Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Bakgrunnen er at et ektepar klaget Grimstad Adressetidende inn for PFU etter at et av deres private bilder på Facebook ble brukt til å illustrere en artikkel.

PFU skriver i sin uttalelse at de kun skal avgjøre om publiseringen strider mot de presseetiske normer, slik de er formulert i Vær Varsom-plakaten, og ender dermed opp med å konkludere med at GA har handlet innenfor det presseetisk akseptable.

Saken er interessant ettersom det nødvendigvis dreier seg om et fotografisk bilde, som fotografer har økonomiske og ideelle rettigheter til i henhold til åndsvekloven. Den som er avbildet har også selvstendige rettigheter.

Det går ikke fram av PFUs uttalelse hvorvidt fotografen har mottatt honorar, men det virker som om så ikke er tilfelle. Dette gjør i tilfelle saken relativt oppsiktsvekkende, gitt at PFU i så tilfelle anser er slikt brudd på opphavsretten for å være innenfor rammene av god presseskikk.

Dersom så er tilfelle må det, etter PFUs avgørelse, være greit å bruke andres bilde (også bilder tatt av pressen) så lengde de brukes til å illustrere en nyhetssak. I så tilfelle må det være fordi man mener at sitatretten kan omfatte en slik bruk, noe som åpenbart er å trekke dette for langt.

Jeg finner ikke ut hvorvidt det ble betalt honorar for bruken av det aktuelle bildet, men Per Edgar Kokkvolds uttalelser i etterkant tyder på det det ikke var tilfelle:

- Som også klagen mot avisen demonstrerer, er de opphavsrettslige og andre juridiske spørsmål ofte sentrale i slike saker. Her legges både opphavsretten og retten til eget bilde til grunn, og juristene er ofte uenige.

Disse sakene ligger som regel utenfor PFUs kompetanse, som tar utgangspunkt i Vær varsom-plakaten.


Kokkvold viser til det danske etikkrådets (Pressenævnet) vedtak, som ikke gjøre dette mindre merkelig:

Oplysninger hentet på en åben profil er at betragte som offentligt tilgængelig. Derfor kan medierne bruge indholdet uden at spørge personen bag profilen om lov først.

Jeg synes dette virker veldig merkelig. Det kan da vel ikke være slik at noe er presseetisk OK, men samtidig ulovlig? Om ikke annet så gjøre det PFUs avgjørelser temmelig irrelevante i saker som dette.

Nå bør det vel sies at pressen har tradisjon for å strekke åndsverkloven §45c ganske langt. Samtidig har vi fått noen rettavgjørelser som setter ganske klare grenser, straks det er snakk om å bruke et bilde i en kommersiell sammenheng.

§45c gjelder imidlertid den avbildede sine rettigheter. Fotografens rettigheter er ganske klare. Vedkommende har en enerett til å bestemme over hvor og hvordan et bilde publiseres, og ideelle rettigheter, bl a knyttet til navngivelse, gjelder selvsagt.

Kanskje går PFU i bresjen for en oppmykning av åndsverkloven? På mange områder er det jo åpenbart at loven ikke henger helt med resten av verden. Samtidig er nettopp pressen ganske flinke til å håndheve sine opphavsrettigheter i andre sammenhenger.

Kilde: Digital Foto & Video: Kan bruke Facebookbilder

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket