JON HOEM

Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i kunst og håndverk, og forsker på nye kunst- og medieformer.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske materialer: i 2021 kom boken Digitale medier og materialitet med en grundig diskusjon av denne tematikken. Jeg er særlig interessert i det haptiske (berøring og bevegelse) knyttes til lyd.

Fremover jobber jeg særlig med den telematiske operaen Zosimos (2023-26) og (støy)instrumentet Sonic Greenhouse.

Nylig avsluttede prosjekter er Sonus (2023), Sampling av lyd og bærekraft (2022-), "Auditomosjon" (2021-23) og "Aquafoni" (2022).

Videre sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering (2009).

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

29. mai 2010

"Jævla bønder"

Navnet er så ettertrykkelig knyttet til saken, blant annet i form av en NTB-melding, så jeg bidrar neppe til byrden ved å videreformidle dette skoleeksemplet på hvordan man ikke bruker sosiale medier.

En informasjonssjef i DnB-Nor mente at bøndene hadde fått for mye fra staten i årets jordbruksoppgjør, og ga klart uttrykk for dette sin private blogg 16. mai i år, skriver Nationen. Tittelen på innlegget ble riktignok raskt endret fra «Jævla bønder» til «Dyre bønder», og senere slettet han hele bloggen, men det hjelper fint lite.

- Jeg ser at det er vanskelig å skille meg som privatperson fra min rolle i DnB NOR i sosiale medier, noe denne saken tydelig viser. Det tar jeg konsekvensen av, og har nå stengt de private bloggene mine, samtidig som jeg kommer til å begrense meg kraftig i andre sammenhenger som Facebook og Twitter, sier informasjonssjefen til Nationen.

Det er i og for seg utrolig at en informasjonsmedarbeider kan være så tett at vedkommende publiserer noe slikt, men jeg finner grunn til å reflektere litt over hvorfor. Fra en bankmanns ståsted er verdiskapning noe som til syvende og sist måles i penger, en logikk som tilsier at den største verdiskapningen skjer i Oslo. Bønder som tjener noen hundre tusen på å dyrke landet, kommer til kort i denne sammenhengen. At det ikke "lønner seg" å dyrke jorda i Norge er et syn som en ukentlig kan lese om i Dagens næringsliv og lignende kanaler, trolig ikke så langt unna det synet den nevnte informasjonssjefen, og trolig mange av hans kolleger i bransjen, står for.

Finansbransjens ulike avskygninger kan helt klart påberope seg at de bidrar til verdiskapning gjennom å sørge for at bedrifter og privatpersoner får finansiert sine prosjekter, men dette bidraget er inndirekte. At folk som flytter penger, ord og tall skal tjene bedre enn de som gjør et fysisk arbeid kan synes urimelig, men neppe noe vi får gjort noe med. Da hadde det i det minste vært fint om de førstnevnte gruppene hadde hatt vett nok til å bevege seg rundt i verden med enn viss ydmykhet, som kunne gjenspeile hva de (undertegnede inkuldert) til syvende å sist baserer sine inntekter på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer er svært velkommen. På grunn av problemer med spam må jeg imidlertid godkjenne kommentarer før de publiseres. Vanligvis skjer dette i løpet av noen timer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket