Førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet – Bergen.

Underviser i og forsker på nye, digitale medier.

Jeg er interessert i forholdet mellom medier og fysiske steder. For tiden jobber jeg blant annet med lydprosjektene "Auditomosjon" og "Auditopenta", sfæriske medier, ulike former for roboter, mm.

Min Dr.-avhandling om personlig publisering.

Siterte artikler og publikasjoner i Cristin.

20. januar 2011

Mye risiko ved unges nettbruk, men lite skade

Elisabeth Staksrud skriver om funn fra det europeiske forskningsprosjektet Eukids online i Aftenposten. Prosjektet har i løpet av 2010 intervjuet over 25 000 barn mellom ni og 16 år fra 25 land.
Norge ligger på topp i Europa – på godt og vondt. Ingen andre ser mer pornografi og seksuelt materiale på og utenfor Internett enn norske barn. Norske barn viser også klart større tegn enn resten av Norden på overdreven nettbruk, som at de ofte ikke klarer å skru av PC-en, eller at nettbruken går ut over søvn, skolearbeid eller venner.

Staksrud påpeker at skillet mellom hva som er risiko og hva som er en mulighet, ofte er vanskelig å definere. Det handler i stor grad om testing av grenser, nysgjerrighet og sosial eksperimentering - alt en viktig del av barndommen, og det å bli voksen.
Det er likevel én type risikosituasjon som de unge opplever som mer problematisk enn alle de andre: Den digitale mobbingen. De siste ukene har vi i Norge hatt en debatt om digital mobbing, og det med god grunn. Norge ligger også her høyt på statistikken. 31 prosent av de norske barna sier de er blitt mobbet det siste året, åtte prosent har opplevd mobbingen på Internett.
/../
Selv om mobbing er det minst vanlige å oppleve av alle risikoene barn utsettes for på nettet, er det den som etterlater de største sårene.
/../
Det barn selv mener hjelper mest, er muligheten til å blokkere mobberen. Samtidig synes mange barn at det er vanskelig å forstå nettjenestenes verktøy. Vi trenger at IKT-bransjen tar et større ansvar for å tilrettelegge tjenestene slik at yngre brukere får den hjelpen og de verktøyene de trenger, når de trenger dem.

Undersøkelsen viser også at mye av innholdet de unge konsumerer produseres av dem selv, samtidig som voksenverdenen er sterkt deltagende i barnas nettbruk. Norske foreldre er på topp i Europa når det gjelder egen nettbruk, og de er de foreldrene som engasjerer seg mest i barnas netthverdag. Hele 97 prosent av norske barn sier at læreren deres har engasjert seg og vært aktivt involvert i deres bruk av nettet.

Kilde: Aftenposten.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket